7 februari 2016

Eigenwijze innovatie

Lean start-ups met disruptieve businessmodellen zijn hot. Ontwrichtende innovaties met nieuwe waardeketens die bestaande markten verdringen. Geïnspireerd door het miljarden succes van Uber, Spotify, AirBnB en anderen, veelal een dunne laag tussen de kostbare productieketen en winstgevende consument. Vrijwel alles lijkt een use-as-a-service te worden. Software is eating the world and the value is in the customer interface.

Maar er zijn ook andere bewegingen. E-tailers die zelf de bezorging ter hand nemen. Of Google en Microsoft die hun greep op hardware verstevigen. Van hybride tablets en domotica tot aan zelfrijdende auto’s. Vanuit hun visie op klantbeleving, vanwege de slag om het ecosysteem voor Internet-of-things…

Lang niet alle principes kunnen overboord. Het creëren van waarde en duurzaam concurrentievoordeel blijft het oplossen van een (latent) probleem; het invullen van tekortkomingen en onvervulde behoeften. De klant centraal betekent je richten op zijn/haar jobs, gains and pains. En het doorleven van de frequentie en intensiteit van die pijn.

businessplanInnovatie versnellen kan en moet ook. Tijd is schaars en timing is vaak cruciaal. Ondernemen door learning-by-doing verkort het ontwikkelingsproces en versterkt de leercurve. Want innovatie krijgt pas waarde in interactie met de markt. En één ding is zeker; het gaat toch anders dan gedacht. Dus geen dichtgetimmerde businessplannen en hogere spreadsheetkunde die schijnzekerheid bieden. Wel altijd gebaseerd op diepgaand klantinzicht en goed gefundeerde markthypotheses. If you cannot fail, you cannot learn to succeed. Dat is de snelste time-to-value.